Zaključci sa sjednice školskog odbora održanog 15.07.2015.

Ad.1.) Jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice. Ad.2.) Donesena je odluka o usvajanju Statuta škole. Ad.3.) Donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o radu. Ad.4.) Članovi školskog odbora suglansi su sa zasnivanjem radnog odnosa sa nastavnikom matematike, na određeno, do povratka s porodiljnog. Ad.5.)  – Izvješće o pripremama za upise – Odabrana je tvrtka za […]