Upisi u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Odluku o elementima i kriterijima za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. kojom se utvrđuju zajednički, posebni i dodani elementi i kriteriji za upis. Tekst Odluke možete pročitati ovdje…

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13787&sec=1933

Kako bi se olakšao i istodobno unaprijedio cjelokupni postupak prijava i upisa u 1. razred srednje škole, i ove godine postupak upisa u srednje škole obavlja se elektronički putem web stranice www.upisi.hr

U školskoj godini 2015./2016.  Srednja poljoprivredna i tehnička škola, uz suglasnost Dubrovačko-neretvanske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nudi sljedeća zanimanja:

1. Poljoprivredni tehničar–fitofarmaceut, 4 godine, 26 učenika
2. Komercijalist, 4 godine, 24 učenika

1. POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Plan broja upisa učenika: 26

Školovanje u ovom obrazovnom programu omogućava učenicima kvalitetna opća i stručna znanja. Učenici se upoznaju: 
– sa značenjem zaštite bilja, općim pojmovima, mjerama i načinom zaštite, 
– s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima, 
– sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovim djelovanjem na čovjekov okoliš, 
– s bolestima i nametnicima, te se osposobljavaju za davanje ispravnih savjeta za zaštitu biljaka. 
Kvalitetna teorijska i praktična nastava jamstvo su za uspješno svladavanje ovog programa. Završetak ovog programa učenicima osigurava prvo životno zapošljavanje u raznim gospodarskim i poljoprivrednim poduzećima, ali i nastavak školovanja na srodnim fakultetima. 

2. KOMERCIJALIST


Trajanje obrazovanja: 4 godine 
Plan broja upisa učenika: 24

Stjecanjem srednje stručne spreme u zanimanju Komercijalist stječu se mogućnosti zapošljavanja u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslova, komercijalnim poslovima zaključivanja špediterskih poslova i trgovačkim poslovima u zemlji i inozemstvu. Uz stručno-teorijska znanja, učenici savladavaju i praktična znanja koja se stječu vježbama iz više nastavnih predmeta, a upotpunjuju praktičnom nastavom u raznim gospodarskim poduzećima tijekom sve četiri godine školovanja. 
Poznavanjem modernih tehnologija rada, te usvajanje novih znanja standard su isplativog privređivanja. Samo dobro informiran i obrazovan proizvođač može stvoriti isplativ i konkurentan proizvod. Sposobnost prilagođavanja takvog proizvoda ukusima i potre¬bama tržišta samo je jedan od sposobnosti koju stječu komercijalisti u našoj školi. 

Sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljen je Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija svih srednjoškolskih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole. Tako je za upis u zanimanje:

1. Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut – potrebna liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

2. Komercijalist – potrebna potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih indikacija.

Potvrde nadležnog školskog liječnika i liječnička svjedodžba  medicine rada dostavljat će se zajedno s upisnicama.

 

 

Facebook
Twitter