Natječaj za radno mjesto nastavnika fizike

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  NATJEČAJ za radno mjesto

 

  1. nastavnika-cu za predmet Fizika – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme,  4 sata u nastavi, neodređeno radno vrijeme;

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti: kratak životopis, presliku diplome te presliku nekog od osobnih dokumenata (osobne iskaznice, domovnice ili rodnog lista).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Facebook
Twitter