Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Odjave ispita
Rok: do 16. svibnja 2015. (uključujući taj dan)
Učenici ispite odjavljuju na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje. Učenici se mogu javiti i u tajništvo škole.

Promjene ispita, naknadne prijave
Rok: do 06. svibnja 2015. (uključujući taj dan)
Učenici zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještavaju Centar.

Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr.

Facebook
Twitter