Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje maturalnog putovanja u 2015. godini

Na sastanku Povjerenstva za organizaciju maturalnog putovanja u 2015. godini, održanog jučer 27.01.2015. u 13 sati, jednoglasno je, tajnim glasovanjem,  donesena odluka, da se kao najpovoljnija ponuda odabire ponuda ponuditelja PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O., turističke  agencije, A.Starčevića 16,  iz Imotskog. Javnom otvaranju ponuda, osim članova povjerenstva, nazočili su predstavnici dvaju ponuditelja.