Izobrazba poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida

Naredni termini izobrazbe poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida tijekom siječnja i veljače su sljedeći…..

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

 Vrsta izobrazbe:     Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike (OPG i  drugi poljoprivrednici)

Mjesto izobrazbe: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen

Trajanje izobrazbe: 15 sati

Polaganje ispita:    Na kraju tečaja ili u roku 30 dana od završetka izobrazbe

Cijena izobrazbe:   400,00 kn (izobrazba, polaganje ispita i izdavanje iskaznice)

Iznos uplatiti na žiroračun škole HR7023400091110113335 (obavezno navesti OIB uplatitelja) ili na blagajni škole u tajništvu.

Najam Priručnika: 20 kuna na tjedan

 Prijave se vrše putem Pristupnog lista koji možete preuzeti na web stranici škole ili popuniti direktno u Školi.  Uz pristupni list potrebno je priložiti svjedodžbu o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi odnosno diplomu. Prijave su otvorene do popune kapaciteta.

 

Datum izobrazbe

 

Vrijeme

 

Broj polaznika

 

22. – 24. siječnja 2015.

( četvrtak – subota)

14:00 – 19:00 sati

25

 

5. – 7. veljače 2015.

( četvrtak – subota)

14:00 – 19:00 sati

25

 

19. – 21. veljače 2015.

( četvrtak – subota)

14:00 – 19:00 sati

25

 Napomena:

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) sve osobe koje prilikom obavljanja svog rada na bilo koji način dolaze u doticaj s pesticidima bilo da vode brigu o njihovoj nabavci bilo primjeni, moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Srednja poljoprivredna i tehnička škola predstavlja ovlaštenu instituciju za provedbu izobrazbe. Nakon završenog programa izobrazbe poljoprivrednik će dobiti potvrdu o završenoj izobrazbi i identifikacijsku iskaznicu za daljnje obavljanje poslova, primjenu pesticida ili kupnju sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Identifikacijska iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo uz osobnu kartu. Kupnja zaštitnih sredstava će se od 26.11.2015. moći obaviti samo uz iskaznicu na koju će poljoprivredna apoteka zadužiti vrstu i količinu kupljenih zaštitnih sredstava.

 

Za sve upite možete se obratiti telefonom na  020 672 690 ili putem elektroničke pošte  info@ssopuzen.hr

Facebook
Twitter