Izobrazba poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Srednja poljoprivredna i tehnička škola je ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama, i to:

Modul 1. : Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski);

Kategorija polaznika:  OPG i drugi poljoprivrednici

Potkategorije: Ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo.

Izobrazba je obvezna za sve profesionalne poljoprivrednike.  Izobrazba se sastoji od osnovnog i dopunskog modula. Osnovni modul traje 15 sati. Obnavljanje stečenog znanja obavljat će se putem dopunskog modula u trajanju  od 5 školskih sati najkasnije u roku od pet godina od stjecanja osnovne izobrazbe. Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015. Nakon tog datuma zaštitna sredstva u poloprivrednim apotekama neće moći kupiti bez identifikacijske iskaznice (koja je neprenosiva i vrijedi samo uz osobnu iskaznicu), a  koja će se moći dobiti tek nakon provedene edukacije i uspješno položenog ispita u ovlaštenoj ustanovi od strane ovlaštenih predavača.

Uvjeti za pohađanje izobrazbe: 

– navršenih 18 godina

– završena minimalno osnovna škola

Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom (u privitku) koja je dostupna na službenoj web stranici škole.

Za potrebe provedbe izobrazbe Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Priručnik o održivoj uporabi pesticida koji sadrži gradivo iz svih trinaest područja koje je potrebno obuhvatiti izobrazbom. Priručnik je dostupan na stranicama Ministarstva poljoprivrede i na našoj internetskoj stranici.

Za sve upite možete se obratiti telefonom na  020 672 690 ili putem elektroničke pošte  info@ssopuzen.hr

Budući da provedbeni postupci još  nisu detaljno usuglašeni na razini  Ministarstva poljoprivrede i Savjetodavne službe, s edukacijom će se započeti iza Nove godine prema naknadno objavljenom rasporedu i cjeniku.  Za daljnje upute i informacije, pratite našu službenu stranicu škole www.ssopuzen.hr

 

Facebook
Twitter