Obavijest za učenike-putnike

Nastavlja se sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruje učenik-ca koji-a redovito pohađa srednju školu i  koji-a se koristi javnim linijskim prijevozom za udaljenost koja od mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do mjesta škole iznosi više od pet (5) kilometara.

Učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali prvi razred, pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju na temelju POTVRDE koju koju im ovjerava i izdaje škola. Potvrde potom ovjeravaju roditelj, a na kraju Čazmatrans.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u školskoj godini 2013./2014. ostvarivali pravo na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza, to pravo ostvaruju i u školskoj godini 2014./2015. kod istog prijevoznika te im nije potrebno izdavati POTVRDE, osim u slučajevima kada je došlo do promjene prebivališta/boravišta ili prijevoznika.

Pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte imaju učenici ako su:

– članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći uzdržavanja sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– članovi kućanstva s područja oštećenih i uništenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije

Facebook
Twitter