Upisi u druge, treće i četvrte razrede predviđeni su za petak, 29. 8. u 9:00 sati.
Sa sobom donijeti svjedodžbu o završenom prethodnom razredu i potvrdu o odrađenoj stručnoj praksi.