Raspored obrane završnog rada za učenike kojima su mentorice Maja Marić i Maja Erak

Raspored obrane Završnog rada za poljoprivredni smjer (prof. Marić i prof.Erak)

utorak, 10. lipnja 2014.

8.00 – 9.00

Katić Toni

Vuinac Ante

Soče Marko

Kalauz Ružica

                9.00 – 10.00

Kadijević Ivanka

Suton Katarina

Kužimilović Kristina

Marević Ivan

                10.00 – 11.00

Talajić Karla

Perojević Franciska

Utovac Andrijana

Tutavac Martina

                11.00 – 12.00

Jerković Domagoj

Galić Josip

Šunjić Luka

Šutalo Srećko

                13.00 – 14.00

Vujević Vitomir

Dugandžić Ivan

Siljanoski Karlo

Baletić Marin

14.00 – 15.00

Sršen Toni

Sršen Dino

Žuvelek Josip

Jakić Ante

Facebook
Twitter