Nacionalna kampanja “NE govoru mržnje na Internetu”

Na inicijativu Vijeća Europe započela je europska kampanja pod nazivom “No Hate Speech Movement” te se u mnogim europskim državama provode različite aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava, tolerancija i međusobno uvažavanje, sprečavanje antiseitizma, ksenofobnog ponašanja, nacionalizma, etnocentrizma te drugih oblika govora mržnje i diskriminacije.

I u Hrvatskoj se provodi nacionalna kampanja “NE govoru mržnje na Internetu” čiji je opći cilj proaktivnim djelovanjem na Internetu i u zajednici informirati i senzibilizirati javnost, a posebno djecu i mlade, o poštivanju ljudskih prava i negativnim utjecajima govora mržnje.

Više o kampanji možete doznati na mrežnoj stranici www.dislajkammrznju.hr, te svojim video uradcima na temu “Zašto dislajkam mržnju na Internetu” u trajanju od jedne do tri minute doprinijeti kampanji.

Facebook
Twitter