Termin obrane završnog rada u jesenskom roku je 26.8. u 10,00 sati.