Termin preuzimanja Potvrda o položenim ispitima Državne mature

Potvrde o položenim ispitima Državne mature mogu se preuzeti u četvrtak, 18.7. u 9:00 sati.

Facebook
Twitter