Obavijest pristupnicima ispitima državne mature u ljetnome roku šk. god. 2012./2013.

Danas, 9. srpnja 2013. u 14.00 sati bt će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku.

Do 11. srpnja u 14 sati, traje rok za prigovore na objavljene rezultate ispita državne mature.
Prigovori se predaju u školi.

Facebook
Twitter