Sjednica Nastavničkog vijeća je u petak, 5. srpnja u 13:00 sati.