Prijave za polaganje popravnih ispita podnose se u tajništvu u petak, 21.6.2013. u 10:00 sati.

Popravni ispiti za prve, druge i treće razrede održat će se 1. i 2. srpnja, prema naknadnom rasporedu.