OBAVIJEST O ROKOVIMA POPRAVNIH ISPITA

ZA MATURANTE

 

Predmet

Termin

Hrvatski jezik

3.06. u 12:00 pismeni

4.06. u 11:00 usmeni

Matematika

3.06. u 13:00 pismeni

4.06. u 12:00 usmeni

Engleski jezik

3.06. u 14:30 pismeni

4.06. u 15:00 usmeni

Ratarstvo

4.06. u 13:00