Sukladno Zaključku Vlade RH koji je objavljen u N.N. broj 32 od 18. ožujka 2011. godine, prema kojem su sva tijela javne vlasti koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi, obvezna objaviti pregled zaključenih ugovora, Srednja poljoprivredna i tehnička škola podnosi izvješća za 2011. godinu.

“Srednja poljoprivredna i tehnička škola u 2012. nije provela postupak javne nabave nakon kojega je sklopljen ugovor o javnoj nabavi.”