Analiza vode za navodnjavanje mandarina

Učenici GAP Grupe, u sklopu aktivnosti IPA projekta “Going Global with GAP Local”, dobili su zadatak uzorkovati vodu iz sliva rijeke Neretve, a koju poljoprivrednici koriste za navodnjavanje nasada mandarina. Cilj je utvrditi kemijske i mikrobiološke parametre.

U kemijske parametre spadaju amonij, nitrat, nitriti, kloridi/salinitet, KMnO4, rezidualni Cl2, boja, miris, okus, elektrovodljivost, mutnoća, temperatura.
U mikrobiološke parametre spadaju Escherichia coli, ukupnih koliforma, Enterococcus spp. Broj kolonija na 22C, 37C.

S voditeljicom GAP Grupe Jadrankom Žderić učenici su uzorkovali vodu na dvije lokacije:
1. Lokacija Tisno koja se nalazi na glavnom toku rijeke Neretve
2. Lokacija Prunjak, koja je pritoka Male Neretve.

Uzorci su spremljeni u staklene sterilizirane posude te su flomasterom naznačeni datum, vrijeme i lokacija uzimanja uzoraka. Uzorci vode upućeni su u Zagreb, u kontrolnu kuću “Croatiakontrola”.

Analiza uzoraka utvrdila je kemijsku i mikrobiološku ispravnost vode za navodnjavanje.

Pomnijom analizom razvidna je značajna razlika u parametrima s obzirom na lokaciju pa je koncentracija nitrata i nitrita nešto veća na lokaciji Prunjak a salinitet 3 puta veći na Lokaciji Tisno što je svakako bilo za očekivati s obzirom na trendove zaslanjenja rijeke Neretve.

Galeriju fotografija pogledaj ovdje….

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.435635853174688.102191.144859825585627&type=3

Facebook
Twitter