Kalendar polaganja ispita Državne mature možete pogledati u dokumentu u prilogu.