Analiza tla u Agrokemijskom laboratoriju u Opuzenu

U suradnji tvrtke Euroinspekt Croatiakontrola iz Zagreba i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu, uz financijsku podršku pretpristupnog programa CARDS Europske Unije, u Opuzenu je otvoren najsuvremeniji poljoprivredno-prehrambeni laboratorij na području Dalmacije i Hercegovine.

U suradnji tvrtke Euroinspekt Croatiakontrola iz Zagreba i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu, uz financijsku podršku pretpristupnog programa CARDS Europske Unije, u Opuzenu je otvoren najsuvremeniji poljoprivredno-prehrambeni laboratorij na području Dalmacije i Hercegovine.

Osim određivanja fizikalno-kemijskih svojstava tla u cilju postizanja izbalansirane i ravnomjerne gnojidbe u laboratorijima tvrtke Euroinspekt Croatiakontrola, mogu se provesti i određivanja:

 • Teških metala u tlu, vodi i hrani u cilju očuvanja okoliša i zdravlja ljudi
 • Zdravstvene ispravnosti vode za piće, te kemijsko-fizikalno-mikrobioloških parametara u vodama za navodnjavanje, te površinskim i otpadnim vodama
 • Zdravstvene ispravnosti voća i povrća (mikrobiološke analize i analize na ostatke pesticida)
 • Zdravstvene ispravnosti ambalaže koja se koristi u prehrambenoj industriji
 • Ispitivanje i klasifikacija otpada
 • Ispitivanja u ekološkoj proizvodnji

Analiza tla u širem smislu ubraja se među postupke dobre poljoprivredne prakse. Analizu tla potrebno je provoditi radi utvrđivanja stanja u tlu kako bi se sukladno tome mogla primijeniti racionalna gnojidba. Bez analize najčešće se griješi neprimjerenom gnojidbom koja šteti biljci i tlu, smanjuje se urod, a povećavaju troškovi. Analizom tla direktno se utječe na visinu prinosa, tj. na ekonomski isplativu biljnu proizvodnju, a posredno na očuvanje okoliša budući da se pravilnim doziranjem gnojiva smanjuje zagađivanje zemlje, zraka i okolnih voda.

Proizvodnja po načelima Dobre poljoprivredne prakse, jamči potrošaču da je proizvod siguran za konzumaciju i proizveden pod nadzorom stručnih osoba. Zakon o hrani i Zakon o poljoprivrednom zemljištu obvezuje proizvođače na sustavno laboratorijsko praćenje poljoprivredne proizvodnje. Jedan od sustava koji propisuje odrednice Dobre poljoprivredne prakse je GLOBALGAP sustav. Cilj mu je osiguranje sigurnosti i kvalitete u poljoprivrednoj proizvodnji, odgovornog odnosa prema zaposlenicima i stanovništvu, ublažavanje štetnih utjecaja poljoprivrede na okoliš i poštivanje dobrobiti životinja. Proizvodnja po načelima Dobre poljoprivredne prakse, jamči kupcu da je proizvod siguran za konzumaciju i proizveden pod nadzorom stručnih osoba.

Uspješan razvoj i primjena GLOBALGAP sustava kao i ostalih sustava sigurnosti i kvalitete hrane je usko povezana s strategijom širenja mreže kvalitetnih službenih laboratorija a jedan takav je nedavno otvoren u Opuzenu.

Stoga nas posjetite na katu poslovne zgrade Poljoprometa u Opuzenu i razgovarajmo o unaprjeđenju Vaše proizvodnje i poslovanja.

Zašto raditi analizu tla?

 • Prema dobivenim podacima možemo izračunati potrebnu količinu gnojiva i napraviti plan gnojidbe
 • Radi izbjegavanja gnojidbe usjeva „napamet“
 • Radi sprečavanja otpuštanja nepotrebnog otpuštanja viška hranjiva u površinske i podzemne vode
 • Radi znatne uštede novca i vremena u vezi s nabavom i primjenom mineralnih gnojiva
 • Radi spoznaje o tome da li treba provoditi kalcizaciju – povećati prinose

Raditi analizu znači „poznavati“ svoje tlo.
Raditi analizu tla znači ozbiljnu i modernu poljoprivrednu proizvodnju.
Raditi analizu tla znači pametno upravljati organskim i mineralnim gnojivima.
Raditi analizu tla znači povećati prinos kultura.
Raditi analizu tla znači štedjeti novac.
Raditi analizu tla znači čuvati prirodu i okoliš, te zdravlje ljudi i životinja.

Facebook
Twitter