Upoznavanje s fenomenom trgovanja ljudima

Organizacija za integritet i prosperitet iz Splita bavi se osvješćivanjem javnosti o problemu traffickinga. Predstavnice Organizacije održale su predavanje/radionicu maturantskim razredima na temu traffickinga, uzrocima, posljedicama, rutama, statističkim podacima, akcijskim planovima za suzbijanje traffickinga…

Organizacija za integritet i prosperitet iz Splita bavi se osvješćivanjem javnosti o problemu traffickinga. Predstavnice Organizacije održale su predavanje/radionicu maturantskim razredima na temu traffickinga, uzrocima, posljedicama, rutama, statističkim podacima, akcijskim planovima za suzbijanje traffickinga…

Trafficking (engleski termin) znači: regrutiranje, transport, organiziranje prijelaza, skrivanje ili prihvat osoba te prijetnjom ili uporabom sile i drugim oblicima prinude dobivanje pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu eksploatacije. Eksploatacija uključuje, najmanje, eksploataciju prostitucijom osoba ili druge oblike seksualne eksploatacije, prisilni rad ili usluge, ropstvo, samovoljno podčinjavanje ili odstranjenje organa.

Facebook
Twitter