Završen projekt Razvoj kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Završna konferencija projekta Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održana je 21.veljače 2012. u Zagrebu uz nazočnost visokih predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Delegacije EU u RH, državnih dužnosnika, predstavnika strukovnih škola, visokih učilišta, domaćih i stranih stručnjaka. Konferenciji je nazočila i naša nastavnica Maja Erak.

Završna konferencija projekta Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održana je 21.veljače 2012. u Zagrebu uz nazočnost visokih predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Delegacije EU u RH, državnih dužnosnika, predstavnika strukovnih škola, visokih učilišta, domaćih i stranih stručnjaka. Konferenciji je nazočila i naša nastavnica Maja Erak.

Vrijednost projekta je 1.740.000,00 EUR, a financira se iz Programa EU za Hrvatsku. Provedba projekta započela je u ožujku 2010.

Projekt je tijekom dvije godine uspješno pružao podršku procesu modernizacije sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u RH kao i njegovom jačanju u skladu s najboljim praksama iz zemalja EU.

Najvažniji rezultati koji su postignuti u ovom dvogodišnjem razdoblju su sljedeći:
– prijedlog strategije osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
– Priručnik za samovrednovanje kao i proces testiranja samovrednovanja strukovnih škola;
– Internetski alat e-Kvaliteta.

Projekt je izravno uključio odabrane strukovne škole, između kojih je i naša škola kao predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije, u testiranje relevantnih rješenja osiguranja kvalitete i konkretnih alata, ponajviše u području samovrjernovanja strukovnih škola što predstavlja značajan doprinos budućem razvoju sveobuhvatnog samovrjednovanja na razini strukovnih škola i drugih ustanova za strukovno obrazovanje.

Naša škola je sudjelovala u Komponenti 2. ovog Projekta čija je glavna svrha provedba pilot-procesa samovrjednovanja i vanjskog vrjednovanja u strukovnim školama. S obzirom na zakonsku obvezu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, radna skupina u sklopu Komponente 2 je radila na određivanju sveobuhvatnih kriterija kvalitete za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i izradi priručnika u okviru Zakona o strukovnom obrazovanju. Kategorije kvalitete i priručnik testirale su odabranih 20 strukovnih škola u pilot procesu, a vanjsko vrednovanje tih škola proveli su vanjski vrjednovatelji.

Projekt Razvoj osiguranja kvalitete unutar škole provodile su koordinatorice Maja Erak i Ivana Filipović zajedno s ostalim članovima Povjerenstva za kvalitetu Petrom Nikolićem, Ivanom Bukmir i ravnateljicom Dragicom Zadro. Na kraju procesa samovrjednovanja kao rezultat imamo:
– Razvojni plan škole za razdoblje 2011.-2016.
– Akcijski plan škole
– Izvješće o samovrednovanju za dva područja kvalitete (Područje 2. Pučavanje i učenje i Područje 3. Postignuća polaznika i ishodi učenja)

Budući da je samovrjednovanje i vanjsko vrjednovanje zakonska obveza srednjih strukovnih škola sam proces osiguranja kvalitete nastavljen je i u ovoj godini.

Facebook
Twitter