Kalendar ispita državne mature

Sukladno članku 16. Pravilnika o državnoj maturi škola objavljuje kalendar ispita na oglasnoj ploči ili drugome vidljivom mjestu te na mrežnoj stranici nakasnije do 30. rujna na tekućoj godini.

Termini polaganja ispita državne mature nalaze se u prilogu.

Facebook
Twitter